Jakość usług

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniący dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością …”

Jan Paweł II

Nadrzędnym celem jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniem Pacjentów. Pragniemy zapewnić im, a także personelowi Ośrodka, przyjazne i bezpieczne warunki udzielania świadczeń medycznych i wykonywania pracy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • spełnienie wymogów stawianych przez kontrahentów ośrodka w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ubezpieczycieli,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • stałe doskonalenie komunikacji na linii pacjent-personel,
 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków diagnostyki i terapii,
 • działania promujące profilaktykę zdrowia,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery pracy przez profesjonalne zarządzanie Ośrodkiem,
 • doskonalenie skuteczności Systemu Zarzadzania Jakością.

W dniu 18 lipca 2012 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO w zakresie świadczonych przez nas usług medycznych:

 • stomatologii zachowawczej,
 • chirurgii stomatologicznej,
 • periodontologii,
 • protetyki,
 • ortodoncji,
 • implantologii,
 • badań stomatologicznych RTG,
 • laseroterapii,
 • profilaktyki,
 • poradni dla diabetyków,  
 • ozonoterapii.
Certyfikat ISO
Skip to content