DADENT
Jan Lis Spółka Jawna
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przejdź do treści

"Ngdy nie jest tak, żeby człowiek czyniący dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością ..."

Jan Paweł II

Nadrzędnym celem jest dobro Pacjenta, dlatego naszym priorytetem jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniem Pacjentów. Pragniemy zapewnić im, a takze personelowi Ośrodka, przyjazne i bezpieczne warunki udzielania świadczeń medycznych i wykonywania pracy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

- wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001:2000,

- spełnienie wymogów stawianych przez kontrahentów ośrodka w tym
  przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ubezpieczycieli,

- podnoszenie kwalifikacji personelu,

- stałe doskonalenie komunikacji na lini pacjent - personel,

- doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków diagnostyki i terapii,

- działania promujące profilaktykę zdrowia,

- tworzenie pozytywnej atmosfery pracy przez profesjonalne zarządzanie Osrodkiem,

- doskonalenie skuteczności Systemu Zarzadzania Jakością.


W dniu 18 lipca 2012 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO w zakresie świadczonych przez nas usług medycznych:

- stomatologi zachowawczej,

- chirurgi stomatologicznej,

- periodontologii,

- protetyki,

- ortodoncji,

- implantologii,

- badań stomatologicznych rtg,

- laseroterapii,

- profilaktyki,

- poradni dla diabetyków,  

- ozonoterapii.


DADENT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Jan Lis Spółka Jawna
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Witosa 16


Telefon: 61 285 81 40
Fax: 61 285 81 40


dadent copyright 2018

Wróć do spisu treści